baiviet

Tổng kết năm 2021

baiviet

Đừng tưởng

baiviet

Cúc họa mi

BÀI VIẾT

Tổng kết năm 2021

1. Ngừ ta lên xe xuống ngựa, mình lên giường xuống chiếu ngót nghét cả [...]

Đừng tưởng

Đừng tưởng Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là [...]

Cúc họa mi

Không sen, không súng, không hồng Cái em phải lòng là cúc hoạ mi Trắng, [...]