Tổng kết năm 2021

1. Ngừ ta lên xe xuống ngựa, mình lên giường xuống chiếu ngót nghét cả năm

2. Tiền vô nhiều trăm, tiền ra nhiều xị còn mỡ ở lại, thấy chỉ đủ tiêu.

3. Chích số lượng sỉ với đủ loại kim nhưng lưu sổ 3 lần với anh Astra, như nữ quàng thị tẩm sủng nam. Lần đầu tiên trong đời, chích choát phải khoe với toàn thiên hạ mà không ai thấy lạ.

4. Nợ tiền đã trả, nợ tình cũng hết, chỉ còn nợ ngân hàng, làm rã háng trả mỗi tháng, thấy phát ngán, méo dám than.

5. Bạn cũng thêm, bè cũng kết, bơi nữa thì mệt, dừng lại thì tiếc, thành ra làm quài không hết việc.

6. Giữ được mình, tình mất không ít, như lợn giữ giá thì heo xuống cân. Be yourself, it’ not easy.

7. Yếu thì không ra gió, chân không dài thì đừng có với lấy đồ cao, người ta không nhờ thì đừng vơ việc vào, không được đồng nào còn mang tiếng tào lao, mệt thân khổ não vì làm chuyện tầm phào cầm đèn chạy trước ô tô, toàn lỗ với khổ.

8. Năm ngoái uống thuốc tây, năm nay thêm thuốc bắc, thang nào cũng mắc nhưng không còn đi cà nhắt, mặt cười mà tim đau thắt.

9. Tướng lùn không sang, mỡ rộng chiều ngan nhìn phát ngán, người ta gọi đại gia, mà tài khoản có 1 dấu chấm với nhiều số không, thấy nhiều trống vắng, cãi mãi không thắng nên dạ đại cho xong.

10. Cho nhiều trăm người ta nghỉ mình có nhiều triệu, cho nhìu triệu người ta nghĩ mình có nhiều tỷ, lâu lâu cho 1 lần, người ta vui vẻ, cho định kỳ người ta xem là trách nhiệm, nghỉ cho 1 lần thành ra người xấu. Đời như rạp phim, bi hài tấu đủ, thôi mình tự nhủ, khôn ngu kệ đời, mặc lời thiên hạ, nói chính hay tà vẫn là chính ta, tui dui là được.

Mục nhập này đã được đăng trong baiviet. Đánh dấu trang permalink.