Cúc họa mi

Không sen, không súng, không hồng
Cái em phải lòng là cúc hoạ mi
Trắng, hồng, vàng, cam, xen lá xanh
Phất phơ trong gió cúc mong manh
Khi xưa hoa đẹp chờ quân tử
Giờ đợi quân tử cả má hồng
Ai yêu xin đón em về trồng hihi

Yêu em yêu em cúc họa mi.Mục nhập này đã được đăng trong baiviet. Đánh dấu trang permalink.